Bilmeden Naylon Fatura Kullanmanın Cezası Nedir? , Ticari hayatın akışı içinde devlete vergi ödemek istemeyenler, halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen “sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) yi bile bile kullanarak vergi kaçırmaktadırlar. Kimi zaman da mükellefler SMİYB’yi bilmeden kullanmaktadırlar.
SMİYB’nin tanımı Vergi Usul Kanunu (VUK) nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 ncu madde de, “ Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.