Vergi davasını açmaya yetkili olanlar Vergi Usul Kanunun 377. maddesinde belirtilmiştir. 377/1 maddeye göre mükellefler ve kendine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı yine aynı maddenin 2. bendine göre vergi dairesi, takdir komisyonlarınca takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde
dava açabilirler.

Bu davayı açacak olanların temyiz kudreti ve reşit olması gerekmektedir. Ayrıca vergi sorumluları da dava açmaya yetkilidir. Tüzel kişilerde dava açma ehliyeti yönetim kurullarına aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya birkaç kişiye devredebilir.
Tasfiye durumunda ise durum farklıdır. Tavsiye durumundaki tüzel kişiliklerde davaları, yöneticileri değil tasfiye memurları açar.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.