Vergi davasının açılması bazı hukuki sonuçlar doğurur.
Bunları iki başlık altında toplamak gerekmektedir.
a) Zaman Aşımının Kesilmesi: Dava açmakla zaman aşımı ortadan kalkmış olur.Vergi mahkemesi zaman aşımını kendiliğinden göz önüne almak zorundadır.

b) Yürütmenin Durması: Vergi mahkemelerinde özellikle vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri vergi yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur ( Mutluer, 1998: 433).

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.