Vergi daireleri tarafından e-tebligat yöntemine göre tebliğ edilen yeni tip ödeme emirlerinde itiraz etme süresi veya dava ama süresi normal koşullarda 7 gündür. Ancak, e-tebligat sistemi kapsamında ödeme emirlerin karşı dava açma süresi uzamaktadır. E-tebligatta, tebliğ edilen ödeme emri tebliği izleyen 5 günden sonra tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Örneğin; kendisine elektronik ortamda tebliğ edilen ödeme emri açısından ilk 5 günden sonra tebliğ edilmiş sayılarak buna göre 7 gün vade tayin edilmektedir.
E-tebligat sistemine göre kendisine 26.05.2017 tarihinde tebliğ kutusuna düşen bir tebligat 31.05.2017 tarihinden itibaren +7 günlük süre başlayacaktır. Bu durumda söz konusu ödeme emirleri için en geç 07.06.2017 tarihine kadar dava açma hakkı kullanılmış olacaktır.

Vergi dairesiyle elektronik tebligat talep bildirimi sözleşmesi yapan mükelleflere e-tebligat ile ilgili kendilerine şifre ve parola verilmektedir. Söz konusu uygulama 213 sayılı VUK Genel Tebliği 467 kapsamında uygulana gelmektedir.
Sonuç olarak, elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirleri için 7 günlük süre değil 7+5:12 günlük bir süre söz konusudur. Öte yandan, elektronik tebligat sistemini kabul etmemiş olanlar için ödeme emri tebliğ edilmesi halinde bunlar açısından sadece 7 gün içerisinde yasal haklarını kullanması gerekecektir. Böylece +5 günlük süre burada mükellefe verilmemektedir.

 

 Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.