482 VUK Tebliği ile İzaha Davet uygulaması 1 Eylül 2017’den itibaren yürürlüğe girecektir.
1 Eylül 2017’de başlayacak uygulamada dönem olarak 1 Eylül 2017 öncesi vergi uyuşmazlıkları ile ilgili konularda İzaha Davet uygulanacak mıdır? Yoksa sadece 1 Eylül 2017 sonrası vergi uyuşmazlıkları için mi İzaha Davet uygulanacaktır? Örneğin 2015, 2016 yılı ile ilgili bir konuda veya Şubat 2017 dönemi ile ilgili bir konuda “İzaha Davet” uygulanacak mıdır?

İzaha davet müessesesi 6728 sayılı yasanın 22. maddesiyle VUK mülga 377. maddesi İzaha Davet başlığı altında düzenlenmiştir. Bu uygulamanın yürürlük tarihi 01.09.2017 tarihidir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi uygulama eylül ayından itibaren başlayacaktır. Dolayısıyla konu çok yeni olup uygulama  sonuçlarının takibi gerekecektir. Dolayısıyla geçmişe yönelik bir uygulama söz konusu değildir. Eylül 2017’de sonra ortaya çıkabilecek olaylara izaha davet müessesesi devreye girecektir. Bu nedenle VUK 482 seri nolu tebliğin getirdiği ilkelerin uygulamasını görmek lazımdır. Ayrıca VUK md 370 hükmü iyi irdelenmesi gerekir. Yeni getirilen sistemin Geçmişe etkisi yoktur.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan

 
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.