1.Ba-Bs Bildirim formlarının analizi
2.Kredi kartı satış bilgilerinin KDV beyannameleri ile karşılaştırılması
3.Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması
4.Serbest meslek kazançlarındaki bilgilerin asgari ücret tarifeleri ile karşılaştırılması
5.Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yapılan indirimlerin oransal kontrolü
6.Kâr dağıtımlarında tevkifat yapılıp yapmadığının tespiti
7.Geçmiş yıl zararlarının mahsubunun doğruluğu
8.İştirak kazançlarının bildirimi
9.Kurumlar vergisi kanunu kapsamında istisna uygulamaları
10.Örtülü sermaye kullanan mükelleflerin hesapladığı faizler
11.Ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken faizler

12.Limited şirket ortaklarının ortaklık hakları/hisselerini elden çıkarma kazanç beyanda bulunması
13.Gayrimenkul alım/atım bedelinin eksik beyan edenler
14.Gayrimenkullere ilişkin değer artışı kazançları
15.Gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik/hatalı beyan edenler.
16.Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.