Kesinleşen ve  ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden  bu konuda  mükellefin banka hesaplarına elektronik  haciz uygulanamaz.

1-Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu  borcuna karşılık  7 gün içinde ödeme yapabilir.

2-Hata veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.

3-Bu durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e-haczi kaldırabilir.

4-Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabınızdaki kalkar.

 

5-Ödeme emrinin tebliği üzerine  amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir.( 6183 Sayılı Yasa Madde 58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür.

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.