Maliye Bakanlığı ,tüm vergi dairelerine ,BORÇLU MÜKELLEFLERİN banka hesaplarına E HACİZ koyma talimat yazısı gönderse bile bankaların sadece vergi borcu için HACİZ MİKTARI kadar CARİ GÜNDE  mükellefin bankadaki mevduatına BLOKE koyması gerekmektedir.
Elektronik hacizlerin geçerlilik süresi 1 gündür. Konulan elektronik haciz sadece CARİ GÜNDE geçerli olup, ertesi gün otomatik olarak kendiliğinden KALKMASI zorunludur.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 23.10.2009 gün ve E:2009/212-K:2009/456 sayılı kararı)
Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının Bankalar Birliğine hitaben yazmış olduğu yazının tam metnini bilgilerinize sunuyoruz.

MÜKELLEF HATTI:0850 304 94 41

GENEL BAŞKAN: 0533 734 46 42

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.