Elektronik ortamda beyannamesini göndermeye yetkisi olanların listesi;

    • Avukatlar
    • Noterler
    • Bankalar
    • SMMM
    • YMM
    • SM
    • Yanında Bağımlı Meslek Mensubu Çalıştıran Mükellefler
    • YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamış Mükellefler
    • Faal olmayan Meslek Mensubu
    • Geliri Limit üstü olan Mükellefler (Aktif büyüklüğü veya Cirosu belli bir limitin üstünde olanlar)
    • Kamu İdareleri (Resmi Kurumlar)
    • Meslek Odaları (Hem kendileri için, hem de Basit usulde vergilendirilen üyeleri için)
    • Kurumsal Kamu (Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman İşletmeleri, THY gibi)

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.