Elektronik tebligat sisteminde vergi usul mevzuatımıza göre gerçek ve tüzel mükelleflerin bu uygulama ile ilgili sorumlulukları kısaca aşağıda olduğu gibidir:
1)Elektronik tebligat talep bildirimini süresinde,tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle,
2)Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
3)Elektronik tebligat talep bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
4)Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu,parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla,üçüncü kişilere paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
5)Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu,parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle,yükümlüdür.

 
Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.