Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.
Vergi idaresinin vergiyi tahsil edebilmesi için tamamlanması gereken vergilendirme sürecinin başlamasının şartı vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesidir.
 
 

Vergiyi Doğuran Olay Nedir?  

Verginin Tarhı Nedir?

Verginin Tebliği Nedir?

Verginin Tahakkuku Nedir?

Verginin Tahsili Nedir?

Vergilendirme Süreci Nasıldır?

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.