Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.
Vergi idaresinin vergiyi tahsil edebilmesi için tamamlanması gereken vergilendirme sürecinin başlamasının şartı vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesidir.
 
 

Vergiyi Doğuran Olay Nedir?  

Verginin Tarhı Nedir?

Verginin Tebliği Nedir?

Verginin Tahakkuku Nedir?

Verginin Tahsili Nedir?

Vergilendirme Süreci Nasıldır?