Taşınmaz veya otomobil alım satımı nedeniyle vergi mükellefi olmak için bir takvim yılında birden fazla alım satım yapılması veya birden fazla yılda alım satım faaliyetinde bulunulması gerekir.
Burada önemli olan alım satım faaliyetinin devamlı olarak yapılmasıdır. Yani devamlılık esastır.
İnsanların sırf zevk için farklı model ve tipte araç alıp satması vergi mükellefiyetini gerektirmez. Ancak bu konuda vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.
 

Günümüzde, gerek noterlikler gerekse tapu idarelerinin kayıtlarında kimlerin hangi tarihte ne kadar alım satım yaptığı bellidir.
Bazı dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı sektörel incelemeler yaparak kimlerin ne kadar taşınmaz alım satım yaptığını tespit etmekte ve ticari nitelikte gördüğü satışlar için cezalı tarhiyatlar yapmaktadır.
Kaynak:VERSAV Yazı Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.