Bilindiği gibi, “yargı” kavramı, bir yandan uyuşmazlıklara bakan yargı kuruluşlarını, diğer yandan da o yargı kuruluşlarının uyguladıkları usul hükümlerini içine alan geniş bir kavramdır.

 

       Yargılama hukukunun dallarından biri olan idari yargılama, idarenin işlem eylemlerinden doğan uyuşmazlıkları incelemektedir.

 

Mali uyuşmazlıkların incelenmesi ise idari yargılama içinde çok önemli bir yere sahiptir.

 

Mali uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümünü kendisine konu alan yargılama hukuku dalına “Mali yargılama hukuku” adı verilmektedir.

 

Vergi yargılaması ise mali yargılamanın bir bölümünü ama en önemli ve en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır.

 

        Vergi yargılaması vergi uyuşmazlıklarını konu edinmektedir.

 

Vergi uyuşmazlıkları genellikle,

 

1.   vergiyi doğuran olay,

2.   mükellefiyet,

3.   tebliğ, 

4.    tahakkuk,

5.    ceza kesme,

6.    tahsil işlemlerinden ve 

7.   tarh

 

ya da bunlara ilişkin uygulamalardan doğmaktadır.

 

        Bu uyuşmazlıklarda iki taraf vardır;

 

 

bunlardan biri vergi alacaklısı durumunda olan vergi idaresi, diğeri de vergi borçlusu durumunda olan mükellef ya da vergi sorumlusu veya iştirakçi, teşvikçi, yardımcı vs. gibi ceza muhatabıdır.

 

 

 

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.