Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenmiştir.
Vergi tarifesi aşağıdaki gibidir. (2017 yılı için)

 
Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için

1

10

Sonra gelen 500.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.110.000TL için

5

20

Sonra gelen 20900.000 TL için

7

25

Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.