-Veraset  ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenir.
-Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile  5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile  müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.