Dilekçeler ve bunlara ekli belgelerin örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olacaktır.
 
Dilekçeye eklenecek belgelerin tasdikli olması şart değildir.
Mahkeme gerek gördüğünde tasdikli örneği veya belgenin aslını ayrıca ister.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.