Uyuşmazlık konusu miktarın dilekçede gösterilmemiş olması halinde, ilk inceleme üzerine dilekçenin reddine karar verilir.
Dilekçe red kararı, davanın reddedilmesi anlamına gelmemektedir.
Otuz (30) gün içinde dilekçenin usulüne uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.