Devlet gelir olarak düşündüğü her türlü kazançtan çeşitli adlar altında vergi alıyor. Vergi toplamanın amaçlarında biri de gelir dağılımını kontrol etmek. Devlet, bazı gelir türleri ya da mükellefler için vergiyi daha az alabilir ya da hiç almayabilir.

  • Teşvik: Devlet politikaları gereği, bazı alanları, faaliyetleri, bölgeyi geliştirmek için vergi oranlarında indirime giderek ya da hiç vergi almayarak cazip hale getirmektir.
  • İstisna: Bazı gelirleri, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır
  • Muafiyet: mükellefi, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.