Vergi Kaçakçılığı Suçu Tamamlandıktan Sonra Bile Bazı Hallerde Ceza Verilemez , 359 uncu maddenin dördüncü fıkrasında; “371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde  hükmü uygulanmaz” denmek suretiyle mükellefîn yaptığı işten pişmanlık duyarak Vergiyi belli şartlar altında ödeyeceğini söylemesi halinde faile ceza verilmeyecektir.
Böylece devlet, alacaklarının kısa yoldan tahsili için suçlulara bu hareketlerinden dönmek imkanı vermiştir. 359 uncu maddedeki fiilleri işleyenler, 371 inci maddedeki prosedüre uydukları taktirde bunların cezalandırılamayacağı kabul edilmiştir. Vergi Kaçakçılığı Suçu Tamamlandıktan Sonra Bile Bazı Hallerde Ceza Verilemez 5237 Sayılı TCK’nın 168.maddesinde 133, VUK 371.maddedeki “Pişmanlık”a benzer “etkin pişmanlık” düzenlemesine yer verilmiştir.
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.