Amme Alacağının Takip Usulü Nedir ? , 6183 sayılı kanunun 54. maddesi hükmünde,kamu alacağının cebren tahsil ve şekilleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Buna göre, ödeme müddeti içinde ödenmeyen kamu alacağı tahsil dairesi tarafından zorla tahsil olunur. Cebren tahsil yönteminde ise, aşağıda sayacağımız şekillerden herhangi birisinin uygulanması suretiyle işlem tamamlanacaktır.
1. Kamu borçlusu tahsil dairesine teminat sunmuşsa, bu teminat paraya dönüştürülecektir.
2. Kamu borcu için muteber bir şahıs kefaleti sunulmuşsa, kefil üzerine takip yapılarak kamu borcu tahsil edilmeye çalışılacaktır.
3. Kamu borcu için kafı miktarda menkul veya gayrimenkul teminatı sunulmuş ise bu teminatlar para dönüştürülecektir.
4. Gerekli koşulların gerçekleşmesi halinde kamu borçlusunun iflası istenerek, kamu borcu tahsil edilmeye çalışılacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.