Vergi Ziyaı Cezası , Vergi Usul Kanunu m.3,14’te “Vergi ziyaı cezası” başlığı altında yer alan düzenleme şu şekildedir; “341, inci maddede yazıh hallerde vergi ziyarna sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir,
Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.”
Bu maddede Kanun koyucu netice üzerinden hareketle, vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda mükellef veya vergi sorumlusunun nasıl cezalandırılacağı konusunu ele almaktadır. Vergi ziyaı kavramının tanımı ise m.341’de yapılmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.