Ödenen Vergiler ve Buna Bağlı Zam ve Cezalar İndirim Konusu Yapılabilir mi?  , vergi, devletin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, bireylerden rızasına bakmaksızın zorla aldığı kamu geliri olarak tanımlanabilir. Verginin, mükellefler açısından katlanmış oldukları diğer gider kalemlerinden herhangi bir farklılığı bulunmamaktadır. Ödenen vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, ödenen veya tahakkuk eden verginin türüne bağlı olarak değişmektedir. Ödenen vergilere bağlı zam ve cezalar ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının açık hükmü gereğince indirim konusu yapılamamaktadır.
2.Vergi Türleri İtibariyle Değerlendirme:
Vergi türleri itibariyle ödenen veya tahakkuk ettirilen vergilerin ve bunlara bağlı zam ve cezaların Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkin değerlendirmelerimiz yasal dayanaklarıyla aşağıdaki gibidir:

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.