Vergiden Kaçınmak İçin Kıbrıs’a Giden Firmalar , 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 17 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3 nolu KDV Beyannamesi hayatımıza girmiştir.
KIBRISTA DOMAIN VE REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN FİRMALAR POTADA
Söz konusu yeniliğin daha çok amazon.com, alibaba.com, aliexpres.com gibi şirketleri ilgilendirdiği sanılmıştı. Oysa ki, tebliğin 2.1.2.1.2 kısmında bu beyannamenin konusunun Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetler olduğu çok açıktır.
Dikkat ederseniz mal teslimi yoktur, hizmet tesliminden bahsedilmektedir. Bu da akla ilk olarak Türkiye’de KDV ödememek için Kıbrıs’a giden ve elektronik ortamda gerçek kişilere domain hizmeti, web tasarım, yazılım hizmeti veren şirketleri akla getirmektedir.
TABELA ÜZERİNDE MERKEZ ADRES KIBRIS ANCAK ASIL FAALİYET İSTANBULDA
Dikkat edilirse, son dönemlerde özellikle de domain ve web tasarım alanında Kıbrıs mukimi firmalara ait faturaların arttığını rahatça söyleyebiliriz. Özellikle domain ve yazılım hizmeti ile danışmanlık hizmeti veren şirketler Kıbrıs’ta göstermelik bir merkez kuruyor, İstanbul’da ise asıl çalışma ofisi veya irtibat ofisi ya da şube açmak suretiyle faaliyetlerine yine Türkiye’de devam ediyorlar.
Ödemeler ise bu şirketlerin Türkiye’de açtıkları banka hesabına yapılmakta bir başka deyişle yurt içine yapılmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.