Vergi Alacağının Tahakkuk Etmiş Olması ,  vergiyi doğuran olayla ortaya çıkan vergi alacağı ilişkisi, çeşitli aşamalardan geçerek tahsil zamanaşımı aşamasına girer. Bilindiği üzere her şeyden önce vergi alacağının doğması için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi gerekir.
Bu aşamada yani vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması ile vergi alacağı da kendiliğinden ortaya çıkar. Vergi alacağı vergiyi doğuran olayın tabii sonucudur. Daha sonra ise vergiyi doğuran olayla ortaya çıkmış olan vergi
borcunun somutlaştırılması ve yürürlük gücü kazandırılması gerekir. Vergiyi doğuran olayla kendiliğinden ortaya çıkan vergi borcunun sübjektif ve ferdi bir hukuki duruma dönüşebilmesi için beyan, tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerinin yapılması gerekir. Bu belirtilen işlemlerin de ön şartı, vergiyi doğuran olay olmaktadır. İşte burada vergiyi doğuran olaydan sonra gerçekleştirilen vergilendirme işlemlerinin de mutlaka tarh zamanaşımı süresi içinde yapılması gerekir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.