Vergi Dairesince Reddedilen Düzeltme Talebinin, Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi İçinde Yapılmış Olma Durumu , yükümlüler tarafından vergi dairesine verilen düzeltme talebi, vergi mahkemesinde dava açma süresi içinde yapılmışsa, bu düzeltme talebinin vergi dairesi tarafından reddedilmesi veya altmış gün içinde cevap verilmemiş olması halinde İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesi hükmüne göre vergi mahkemesinde dava açma süresi olan otuz gün içinde dava açılabilir. Yani düzeltme isteğinin reddine ilişkin bildirim altmış gün içerisinde yapılırsa herhangi bir problem yoktur.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.