Mükellefiyet Tesisi , vergi yoklama memurları ve inceleme elemanları tarafından yapılan tespitler ve incelemeler akabinde mükellef adına genellikle geçmişe dönük, belirli bir tarih esas alınmak suretiyle muhtelif vergi türlerine ilişkin olarak mükellefiyet tesis edilebilir veya var olan mükellefiyetin nevi (basit usul, gerçek usul) değiştirilebilir.
Mükellefiyet Tesisi işlemlerine ilişkin olarak mükelleflere her hangi bir bildirimde bulunulmamaktadır. Mükellefiyet tesisinden,genellikle mükellef adına ihbarname tebliğ edildiğinde ya da süreç mükellefin adresinde bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğ yoluyla işlemişse ödeme emri tebliği veya haciz safhasında da vakıf olunabilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.