Artık Hiçbir İşlem İçin Vergi Dairesine Gitmeye Gerek Yok   ,İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı. İnteraktif Vergi Dairesi hakkında bilmeniz gerekenler aşağıda sizler için listeledik.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı.
İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Sisteminden kimler yaralanabilir?
Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacıyla mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.