Vergi Yasalarında Mükellef veya Sorumlu Olarak Gösterilmeyenlerin Vergi Davası Açamayacağı , Yansıyan vergilerde verginin bu özelliğinden dolayı vergi yükü üzerinde kalan ve vergi yasalarında mükellef veya vergi sorumlusu oldukları belirtilmeyen gerçek ve tüzel kişilerin, düzeltme ve şikayet yolunu İzleyerek dava açmak yerine hukuka aykırı olarak ödedikleri para­ları adli yargı yerinde açacakları alacak davasına konu etmeleri gerekir.1 Vergi Yasalarında Mükellef veya Sorumlu Olarak Gösterilmeyenlerin Vergi Davası Açamayacağı Ortağına ödediği kar payından kestiği vergiyi ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazi kayıtla beyan eden vergi sorumlusu yapılan tahakkuka karşı dava açabilir.2
Kaynaklar:
1- Dn. VDDK.’nın, 06.02.1997 tarih ve E, 1996/356, K. 1997/121 sayılı Karan, (Danıştay Dergisi, Sayı: 94,1998, s.241).
2 –  Dn. 3. D.’nin 15.09.2005 tarih ve E. 2004/239 ve K. 2005/1905 sayılı Kararı

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.