Yurtdışı Firmaya Şahıs mı Yoksa Şirket Olarak mı Vergi Ödemeliyiz?
Soru:  Yurtdışında bir firmaya % 25 ortak olacağız ancak şirket olarak mı yoksa şahıs olarak mı ortak olmalıyız vergi avantajı yönünden karar veremedik. % 25 ortak olmayı planlamaktayız. % 25’lik paya 300.000 TL yurtdışı kazanç payı düştüğünü düşündüğümüzde 300.000 TL için Türkiye’de şahıs ortak olsa ne kadar vergi öder? Şirket ortak olsa (Türkiye’deki şirketin 300.000 TL’yi kar payı olarak dağıttığını düşünerek) ne kadar vergi öder? Benim hesaplamama göre; (doğru mudur?)
Şirket olursa; (Yurtdışı İştirak Kazancı şartlarını sağlamaktadır)
a) Yurtdışındaki firmaya en az % 10 ortaktır
b) En az bir yıldır ortaktır
c) Yurtdışında ortak olunan firma % 20 vergi ödemiştir (% 15 den fazla)
d) İştirak kazancının yani 300.000 TL kazancın elde edildiği yıldan sonraki Nisan ayına kadar Türkiye’ye transfer edilmiştir. 300.000 TL kar dağıtımı sonucu % 15 stopaj ödenir. 52.941,18 TL (Kar beyanının yarısı istisna olduğundan başka vergi çıkmaz)
Şahıs Olursa; Türkiye’de gelir vergisi kesilir ve artan oranlıdır. 300.000 TL kazanç beyanından 96.650,00 TL. Yani 300.000 TL yurtdışı kar payının şirket olması durumunda 52.941,18 TL ancak şahıs ortak olursa Türkiye de 96.650,00 TL vergi ödenir.
Hesaplamamızda hatamız var mıdır?
 Cevap:
Sorunuzda yer alan hususlarla ilgili yabancı şirkete gerçek kişi olarak katılmanız halinde vergi yükü artan oranlar olarak devam etmektedir. Şirket olarak iştirak etmeniz halinde ise vergi avantajı sizin de yapmış olduğunuz hesaplamalara göre daha avantajlı olacaktır. Sonuçta bu konuda karar sizlere aittir. İlgili ülke ile Türkiye’nin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa bunu da dikkate alınız.

Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan -istekobi

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.