KDV Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi ,
Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarı 3568 sayılı Meslek Yasası’nda da düzenleme yapıyor.
Kabul edilen Tasarı SMMM’lere Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlemeye yetki veriyor.
Ayrıca, SMMM’lere karşıt inceleme yapma yetkisi de verildi. Tasarı TBMM Genel Kurul görüşmelerinin ardından yasallaşacak.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.