Maliye Anlık Takibe Başlıyor! , Maliye Bakanlığı 2 bin kişinin çalışacağı yeni bir risk analiz merkezi kuruyor. Risk analiz merkezi, mükellefi işe başlama bildiriminden işyerini kapatma sürecine kadar hem genel hem de sektörel düzeyde takip edecek. Belge düzeyinde bütün mal ve hizmet hareketlerini Maliye artık günlük anlık olarak takip edecek. 

Maliye Bakanlığı içinde geçmiş yıllarda denetim birimleri farklı çatılar altında denetim yapıyorlardı. Gelir İdaresi Baş kanlısının bünyesinde de risk analizi yapan birimler vardı. Veri ambarı denilen sisteme bankalardan, tapu kayıtlarından çeşitli bilgiler aktarılıyordu. 2011 yılında denetim birimleri tek çatı altında toplandı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı oluşturuldu. Risk merkezi de Vergi Denetim Kumlu Başkanlığı bünyesine geçti. Ancak yaşanan çeşitli suistimallerin vergi kaybı dikkate alındığında Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde tekrar bir risk merkezi kurulması kararlaştırıldı.
5 YENİ BAŞKAN
Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak risk merkezi ile faaliyet gruplan ve sektörler itibariyle mükellefler analiz edilerek risk alanları tespit edilecek. Risk merkezinde 2 bin kişi çalışacak. Yenimahallede’deki eğitim merkezi olarak kullanılan hizmet binası risk merkezi olacak.
Risk merkezi 60 bin metrekarelik bir kapalı alanda faaliyet gösterecek. Risk analiz merkezi, mükellefi işe başlama bildiriminden iş yerini kapatma surecine kadar hem genel hem de sektörel düzeyde takip edecek. Belge düzeyinde bütün mal ve hizmet hareketlerini Maliye artık günlük anlık olarak takip edecek. Geriye donuk fatura incelemesi sistematiğinden vazgeçilecek, anlık dönemlik olarak cari donem incelemelerine geçilecek.
KDV yasasında değişiklik yapan tasan ile Gelir İdaresi Başkanlığında 5 daire başkanlığı ve 10 grup başkanlığı kurulacak. Tasarıyla bin kişilik de uzman yardımcısı alınacak. Aynı tasarıyla bin de vergi müfettiş yardımcısı alınacak Vergi Denetim Kurulunda da özellikle KDV iadelerinin incelenmesi için yeni grup başkanlıkları kurulacak.
ÇUVALIN AĞZI AÇILMADI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen hafta KDV yasa tasarısının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda risk analizi merkezi kuracaklarını belirterek özetle şunları söyledi: “Ankara’da Maltepe Vergi Dairesinin altında, bodrum katında çuvallar dolusu evraklar toplanırdı, çuvallar gelirdi. Eczacılardan toplardık, şuradan toplardık, buradan toplardık, toplanırdı dururdu, kimse çuvalın ağzını açıp da bakmazdı. Gelir İdaresi bugüne kadar hâlâ daha çok veri topluyor ama çok veri toplamak bir şey ifade etmiyor. Topladığınız bu verileri analize tabi tutacaksınız, anlık cari analizler yapacaksınız, risk analizi yapacaksınız ve bu sistem üzerinden sistemi izleyeceksiniz, gözetleyeceksiniz. 2020 yılına kadar ‘vergi idareyle alınır’ sözünü hayata geçirmek anlamında risk analizine ciddi bir yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan bence bu risk analiz merkezi. Çok ciddi anlamda Gelir İdaresinin mevcut üçüncü kaynaklardan aldığı verileri genişleteceğiz.”
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.