Devreden KDV İadesinden Vazgeçildi ,  Şirketlerin mali yapılarında kritik bir sıkışıklık yaratan KDV iadesi sorununu çözmek üzere hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu tasarısındaki önemli bir hüküm, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde metinden çıkarıldı.

İktidar partisi milletvekillerinin verdiği önergeyle devreden katma değer vergisinin on iki ay içinde indirim yoluyla giderilememesi hâlinde iade edilmesini öngören düzenleme tasarıdan çıkarıldı. KDV Kanunu’nun, KDV indirimlerini düzenleyen 29’uncu maddesinde, indirilecek KDV’nin vergiye tabi işlemler dolayısıyla hesaplanan KDV’den daha fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki döneme devredileceği ve iade edilmeyeceği hükmü yer alıyordu. Plan Bütçe Komsiyonu’nda, bu madde içinde yer alan “Devrolunur ve iade edilmez” hükmü çıkarılarak “Devrolunur ve 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süreyi izleyen 6 ay içerisinde talep edilmesi şartıyla iade edilir” ifadesi getirilmişti.
TBMM Genel Kurulu’nda verilen önerge ile maddeden, devreden KDV’nin 12 ay içinde indirim yoluyla giderilememiş halinde, 6 ay içinde iade edilmesini öngören düzenleme metinden çıkarıldı.
İade edilmeyen KDV’ye faiz de ödenmeyecek
TBMM Genel Kurul’nda görüşülmekte olan torba tasarının, 15. maddesi ile iade edilmeyen KDV’ye faiz ödenmesini öngören hüküm de metinden çıkarılacak.
Maliyet unsurları tam olarak hesaplanmadığı gerekçesiyle
DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, bu maddenin hazırlanması sırasında maliyet unsurlarının tam olarak hesaplanamadığını belirterek, bu yönde bir düzenleme yapma ihtiyacının ortaya çıktığını kaydettiler. Düzenlemeyle ilgili başka maddelere yönelik 6 civarında daha önerge hazırlandığı ve bunların da tasarıdan bazı hükümlerin çıkarılmasını öngördüğü ifade edildi. Önerge ile madde tamamen değiştirilerek başka hükümler eklendi. Buna göre, VUK’un 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.
Tasarıdan, birleştirilmiş KDV beyannamesi de çıkarıldı
Grup şirketlerine birleştirilmiş KDV beyannamesi verme yolunu açan düzenleme Katma değer Vergisi Kanun tasarısından çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeyle, Maliye Bakanlığı, kurumlar vergisi mükelleflerinin talebi üzerine, katma değer vergisi beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin olarak en az yüzde 50 oranında ortağı olduğu diğer kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte talepte bulunan kurum nezdinde grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis etme konusunda yetki alıyordu.
Görüşmelerde AK Parti’nin verdiği önergeyle, Maliye Bakanlığına birden fazla mükellef adına “grup KDV mükellefiyeti” tesis edilebilmesi için verilen yetki düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı. Böylece, birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme düzenlemesinden vazgeçildi.
Söz konusu maddenin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, bir tek grup şirketlerinde kullanılabilecek bir yetkinin Maliye Bakanlığı’na verildiğini belirterek, “Rekabette zaten avantajlı olan büyük şirketlere karşı geneli korumamız lazım, küçük esnafı, küçük toptancıyı, aradaki pek çok firmayı korumamız lazım. Bu anlamda ben bu maddenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yetkiyi verdiğimiz anda yalnızca küçük bir azınlığa bu yarayacak, geniş esnaf kesimine, toptancı kesimine yaramayacak” diye konuştu.
Naci Ağbal: Etki analizi çalışması yapıyoruz
Genel Kurul’da milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden giyime, turizmden sağlığa, temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildiğini söyledi. Yerli üretimi artırma, üretim amaçlı KDV oranlarında indirime gittiklerini belirten Ağbal, bakanlık olarak şu anda katma değer vergisi oranlarına ilişkin bir etki analizi çalışması yaptıklarını açıklayarak, “Bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız” dedi.

OnlineSavunucu ile vergi problemlerinden kurtulan binlerce mükellef arasın katılın!

Uygulamayı İndirin!

Google Play: https://goo.gl/qHo4fv 
App Store: https://goo.gl/vYTqCU
Site: https://www.onlinesavunucu.com/

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.