Vergi Cennetlerine Şirketler Ne Kadar Aktarıyor? , Dünyada vergi cennetlerine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Hükümetler şirketlerin kârlarını yurt dışındaki vergi cennetlerine aktarmalarından dolayı oldukça rahatsız. Ancak şirketler artan oranda kârlarını vergi cennetlerine aktarıyorlar. 3 ekonomistin yaptığı araştırmaya göre, çokuluslu şirketler kendi ülkeleri dışında kazandıkları kârlarının yüzde 40’ını bu yerlere taşıyor.
Çok uluslu şirketler, kendi ülkelerinin dışında kazandıkları kârların yaklaşık yüzde 40’ını vergi tahsilatından kaçınarak, verginin düşük olduğu ülkelere transfer ediyor.
Kopenhag Üniversitesi’nden Ekonomist Thomas Torslov ve Ludvig Wier, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den Gabriel Zucman’a göre; ABD şirketleri, çoğu zaman istihdam üretmeden kağıt üzerindeki kârlarını yeniden konumlandıran kâr-kaydırma tekniklerinin en saldırgan kullanıcıları arasında yer alıyor.
Zucman, araştırmanın büyük ülkelerde kurumsal vergi oranlarının düşürülmesine yönelik küresel eğilimin, şirketlerin kendi kredi vergi kaçınma hareketlerini değiştirmesine neden olmayacağını belirtti. Şirketler vergi maliyetlerini, kârlarını 0’la yüzde 10 arasında etkili vergi oranlarına sahip yerlere taşıyarak önemli derecede düşürebiliyor.
Bu kapsamda 200 milyar dolarlık küresel yıllık gelir kaybı yaşandığını belirten araştırmaya göre, bu tür kâr kaymaları, şirketlerin Avrupa Birliği’nde ödediği vergileri yüzde 20 oranında düşürebilir. OECD tarafından daha önce yapılan bir tahminde, sadece vergi cennetleri aracılığıyla değil, tüm küresel şirketlerden elde edilen vergilerin 100 ile 240 milyar dolar aralığında düştüğü belirtilmişti.
Kaynak:Business HT