Borç Veren Yanabilir!,
Olay şirketlerle ilgili…
Bir anonim ya da limited şirket, ortağına faiz almadan ya da düşük faizle borç verirse, verilen borç üzerinden vergiler alınıyor.
Alınan vergiler ise KDV, Kurumlar Vergisi, stopaj vs…”
KURUMLAR VERGİSİ
Bir şirket ortağı olan, bir başka şirkete ya da şahsa borç para verebilir. Bu mümkün. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu, ortağa verilen borç için faiz alınmaması ya da düşük faiz alınması halinde bile şirketin faiz geliri elde ettiğini kabul ediyor. Sonuç olarak da elde edilen faiz kazancı kurum kazancı olarak Kurumlar Vergisine tabi oluyor.
KDV DE VAR
Şirketin ortağının, aldığı borç için şirkete geri ödediği faiz, KDV’ye de tabi. Ayrıca faiz ödenmese bile, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, faiz ödenmiş gibi hesaplandığından, faiz geliri elde edilmiş sayılıyor ve KDV uygulanıyor. Oran ise yüzde 18.
SADECE ORTAĞA DEĞİL!
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda geçen bu düzenleme, sadece ortağa verilen borç için değil, şirket ortakları ile ilişkili kişiler için de geçerli.
Kanun ilişkili kişiye, ortağın annesini, babasını, kardeşini, eşini, çocuğunu, torununu ve hatta üçüncü dereceye kadar kan bağı ve evlilikle gelen akrabalıklarını da dâhil ediyor.
Eğer faiz alınmamış ya da düşük alınmış gibi kayıt yapılırsa, söz konusu faiz geliri üzerinden Kurumlar Vergisi ve KDV ile vergi ziyaı cezasıvar. Ortağın, borç için ödemediği faiz kadar kâr payı elde ettiği kabul ediliyor. Ayrıca yüzde 15 Gelir Vergisi stopajı ve vergi ziyaı cezası da cabası.
Kaynak:Dr. Cem Barlas Arslan

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.