Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Elektronik Tebligat,vergi daireleri tarafından e-tebligat yöntemine göre tebliğ edilen yeni tip ödeme emirlerinde itiraz etme süresi veya dava ama süresi normal koşullarda 15 gündür. Ancak, e-tebligat sistemi kapsamında ödeme emirlerin karşı dava açma süresi uzamaktadır. E-tebligatta, tebliğ edilen ödeme emri tebliği izleyen 5 günden sonra tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Örneğin;  kendisine elektronik ortamda tebliğ edilen ödeme emri açısından ilk 5 günden sonra tebliğ edilmiş sayılarak buna göre 15 gün vade tayin edilmektedir.
E-tebligat sistemine göre kendisine 26.05.2017 tarihinde tebliğ kutusuna düşen bir tebligat 31.05.2017 tarihinden itibaren +15 günlük süre başlayacaktır. Bu durumda söz konusu ödeme emirleri için en geç 15.06.2017 tarihine kadar dava açma hakkı kullanılmış olacaktır.
Vergi dairesiyle elektronik tebligat talep bildirimi sözleşmesi yapan mükelleflere e-tebligat ile ilgili kendilerine şifre ve parola verilmektedir. Söz konusu uygulama 213 sayılı VUK Genel Tebliği 467 kapsamında uygulana gelmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.