Hangi Vergi Yüzsüzleri İfşa Edilir?,213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 5 inci maddesinde kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak bilinen mükelleflerin ifşa edilmesi ve kamuoyunun bilgisine sunulması konusunda Maliye Bakanlığı (MB)’na yetki verilmiştir. Mali İdare bu konu ile ilgili olarak 29/7/1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete (RG)’de yayımlan 293 sayılı VUK Genel Tebliği ile uygulamanın esas ve genel çerçevesini belli etmiştir. Daha sonra 9.7.2018 tarih ve 30473 sayılı RG’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 501 sıra numaralı VUK Genel Tebliği yayımlanarak ‘vergi yüzsüzlerinin ifşa edilmesi’ konusunda bir takım yeni düzenlemeler yapılarak ilgili müessesenin uygulama koşullarında değişiklik yapılmıştır.
Yazının ilerleyen bölümlerinde adı geçen müessesenin uygulanma koşulları şekli ve diğer detay bilgileri anılan mevzuat çerçevesinde özetlenmeye çalışılacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.