Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?, İİK. m. 287/III uyarınca «geçici mühlet kararı» veren mahkeme, ‘konkordatonun
başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemesi’ amacı ile bir «geçici komiser» görevlendirir.
Mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarını dikkate alarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirebilir.
“İflasın ertelenmesi” kurumundaki ‘kayyım’ ile benzerlik gösterdiği noktalar olsa da, “konkordato komiseri”nin yetki ve yükümlülükleri kanunda daha geniş ve kapsamlı olarak belirtilmiştir.
«Geçici konkordato mühleti kurumunun ihdasıyla daha ayrıntılı bir düzenleme yapılmaktadır. Geçici konkordato mühleti ile birlikte mahkemenin borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirlere karar vereceği ve konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri atayacağı hükme bağlanmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.