Hukuki Haber , hukuki haberleri, alo maliye hukuk; gerçek bireylerle gerçek kişilerin, gerçek kişilerle tüzel kişilerin, tüzel kişilerle tüzel kişilerin, gerçek ve tüzel kişilerle kamunun, devletlerle devletlerin ilişkilerini düzenleyen kurallar topluluğudur.
Kamu hukuku, devletin egemenlik gücünden kaynaklanan ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu nedenle eşitlik söz konusu değildir. Devlet tarafı buradan, üstel konumdadır. Çünkü egemen ya da hükümran olan devlettir.
Vergi; devletin egemenlik gücüne dayanarak, tek yanlı ve zorla aldığı ekonomik değerlerdir. Vergi devletin egemenlik gücünün olmazsa olmaz bir simgesi durumunda olduğu için Vergi Hukuku, kamu hukukunun içinde yer alan bağımsız bir hukuk dalıdır.
Bir hukuk dalının bağımsızlığı, o hukuk dalının kendine özgü olayları ve bu olayların yarattığı sorunların çözümünde kullanılabilecek hukuk kurallarının bulunmasına bağlıdır.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.