İlan Yoluyla Tebliğ ,muhatabın bilinen işyeri veya yerleşim yeri yoksa
ya da işyeri adresinde tebliğ yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi
bulunmazsa ya da yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa ve son
olarak, başkaca nedenlerle muhataba tebligat yapılamaması hallerinde vergi dairesi ilan yoluyla tebliğ
yapılmaktadır.
İlan yerel gazetelerde yayınlanır; gazete çıkmayan yerlerde mutad vasıtalar bu amaçla kullanılmaktadır.. Yazının bir sureti de yükümlünün bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.