Tam yargı davası , kişilerin, idari eylem veya işlemle sübjektif haklarının ihlal edilmesi nedeniyle hak ihlalinin ve ortaya çıkan zararın giderilmesini sağlamaya yönelik olarak açtıkları idari dava türü diyebiliriz.

Ancak, iptal davaları gibi idare hukukuna özel değildirler.

Tam yargı davaları , medeni yargının görevine giren tazminat davalarına benzerdirler.

Hem idari işlemlere hem de idari eylemlere karşı açılabilirler; idari işlemlere karşı doğrudan doğruya tam yargı davası açılabildiği halde, idari eylemlere karşı açılacak davalar bakımından idareye başvurma koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tam yargı davalarının başlıca çeşitleri, tazminat davaları ve
geri alma gibi davalar örnek gösterilebilir.

İdarenin mali sorumluluğuna dayanan tazminat davaları, genellikle idarenin vermiş olduğu zararın giderilmesi için açılan davalardır; geri alma davaları ise, haklı bir neden olmaksızın idarenin mal varlığına geçmiş olan malın ya da paranın geri alınmasını sağlamak için açılan davalardan oluşmaktadır.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.