Dava Açma Süresi İçinde Davadan Vazgeçilerek İndirim isten kendilerine vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği üzerine, vergi mahkemesine başvuranlar, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince de karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçmek suretiyle, cezada indirim talebinde bulunabilirler.
Ancak, dava açma süresinin dolmasından sonra, davadan feragat edilerek cezada indirim istenmez.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.