Matrah hatâları, genellikle basit yanlışlıklardan doğmaktadır, örneğin, konut kira gelirlerine,istisna uygulanmamış ya da gâyrisafî iratlarından götürü giderin düşülmemiş olması, beyannamedeki bir toplama ya da çıkartma hatası sonucu matrahın yüksek veya.düşük gösterilmesi, zararların kârlara takas ve mahsubunun yapılmamış olması, açıkça vergiden istisna edilmiş bulunan bir gelirin (söz gelimi emekli ay lığı, gelirin in) diğer gelirle birlikte beyan edilmiş bulunması gibi yanlışlıklar, vergi matrahının eksik ya da fazla gösterilmesi sonucunu yaratılmaktadırlar.
Ancak matrahın saptanmasına yönelik öyle bazı konular vardır ki bunlar yoruma bağlı ya da tartışma götürür nitelikleri olması nedeniyle, hata kavramının dışında kalır.
Örneğin, kurumlar vergisinde örtülü sermayeye ilişkin iddialar, takdir komisyonlarınca takdir olunan matrahlar ya da değerler, belli bir gelir unsurunun toplamaya tâbi olup olmadığı, gibi konular, nitelikleri gereği tartışılabilecek, yargı organınca irdelenip yasa hükümlerinin yorumlanması ile açıklığa kavuşacak hukuki uyuşmazlık örnekleridir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.