Mükellefiyette Hata , açık olarak vergiye tâbi olmayan ya da vergiden muaf olan kimselerden vergi istenmesi veya alınması, “mükellefiyette hata”yı oluşturur. Vergi Usul Kanunu, diğer hata türlerinden farklı olarak mükellefiyette hata için “açık olma” ölçütünü getirmiştir.
Her verginin uygulama alanı, konusu ve mükellefi itibarıyla kendi kanununda belli edilir.
Ayrıca verginin uygulama alanının belirlenmesinden sonra da bir kısım mükellef ya da konular, kişi veya konu itibarıyla konulan istisnalarla yine vergi dışı bırakılır. Verginin uygulama alanı dışında kalan kişilerden olduğu gibi, şahsa bağlı bir istisnadan yararlananlardan da vergi istenemez.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.