Resen Düzeltme ,Vergi Usul Kanunu’nun 121. maddesine göre, vergi idaresince, tereddüt edilmeyecek derecede açık ve kesin vergi hatalarının, mükellefin herhangi bir başvurusu olmasa dahi, re’sen düzeltilebilmesine olanak sağlanmıştır. Re’sen yapılacak düzeltme, mükellefin lehine olabileceği gibi aleyhine de olabilir.
Re’sen düzeltme işleminin mükellefin lehine olması durumunda, yeni bir vergi tarhiyatı söz konusu olmayacağından, mükellefe düzeltme fişinin bir örneği tebliğ edilir. Hatalı tarhiyatın dayanağı olan tahakkuk fişi veya ihbarname, düzeltilen tutar dışında kalan kısım için geçerliliğini korur.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.