Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirim,Vergi aslına tâbi olsun olmasın, tüm genel usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler, indirimden yararlandırılır.
Usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezasının, kaçıncı kez işlendiğine bakılmaksızın, her defasında 1/3 oranında indirim yapılır. Kuşkusuz, indirim yapılabilmesi için, mükellef ya da ceza sorumlusunun, süresi içinde başvuruda bulunarak, vergi aslı ile cezanın indirimden sonraki kısmını vadesinde ödemesi ve ayrıca dava yoluna gitmemesi gerekir.
Tekerrür nedeniyle yapılan artırımlarda da usulsüzlük cezası aslının tâbi olduğu üçte bir oranındaki indirim uygulanır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.