Uzlaşılan Vergi ve Cezalarda Hata Bulunması Halinde Düzeltme Yapılacağı,ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunların cezaların tahakkuk edecek başka bir anlatımla ödenecek miktarları konusunda, vergi idaresinin mükellef veya ceza muhatabı İle anlaşmasıdır.
Bu nedenle de uzlaşma tutanağı, bir anlamda sözleşme niteliğinde olup; vergi idaresinin uzlaşma teklifi bir icap, mükellefin uzlaşma isteği ise bir kabuldür ve uzlaşmanın sağlanması ile de sözleşme tamam olur.
Yine, vergi yargı yerlerinden geçmiş olan muamelelerde vergi hatası bulunduğu takdirde, bu hatalar yargı kararlan ile kesinleşmiş olsa bile, hatalar hakkında yargı merciler ince karar verilmemiş olması koşuluyla Vergi Usul Kanunu’nun 116 ve izleyen maddelerine göre düzeltilmesi gerekir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.