Vergi Aslı İle Cezanın Dava Konusu Yapılmaması , cezalardaki indirim müessesesinin vergi hukukumuzda getiriliş nedeni, uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenerek dava konusu yapılmaması amacına yöneliktir. İdare de bu nedenle alması gereken cezanın önemli sayılabilecek bir kısmının tahsilinden vazgeçmektedir. Bu nedenle uyuşmazlık konusu vergi ve cezanın ya da bunlardan yalnızca birinin dava konusu yapılması durumunda, mükellefler indirimli ödemeden yararlandırılmazlar.
Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin başlığından anlaşılacağı üzere, indirim müessesesi, vergi asıllarma konu edilmemiştir. Maddede yazılı koşullar, noksansız yerine getirilmiş olsa dahi, vergi asıllarında, bunların gecikme faizlerinde indirim yapılması olanaklı değildir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.