Vergi mahkemesinde dava açma süresini geçiren mükellefler, beş yıllık genel zaman aşımı süresi içinde, düzeltme talebinde bulunarak, hatanın düzeltilmesini talep edebilirler. Başka bir anlatımla, süre nedeniyle kaçırmış oldukları dava açma süresini, düzeltme talebinde bulunmak suretiyle yeniden başlatabilirler.
Ancak ilgili kısımda da ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, bu yola başvurmak suretiyle, dava açma sürecini başlatabilmek için ortada mutlaka bir vergi hatasının olması gerekmektedir.
Başka bir anlatımla, Vergi Usul Kanunu’nun 117. maddesinde sıralanan “hesap hataları”ndan ya da aynı Kanun’un 118. maddesinde sıralanan “vergilendirme hatalarından birinin bulunması durumunda, bu yola başvurulabilir. Aksi halde, bu yolun kullanılması mümkün değildir. Söz gelimi, vergi inceleme raporuna dayalı bir tarhiyat nedeniyle, vergi inceleme raporu konu edilerek düzeltme talebinde bulunulamaz.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.