213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açılmış bulunmaktadır.
İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hâlihazırda İnternet Vergi Dairesi şifresi olan, e–Devlet şifresi bulunan, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilecektir. Buna göre aşağıdaki işlemler interaktif vergi dairesinden gerçekleştirilebilecektir:
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

  1. Sicil bilgilerine,
  2. Borç bilgilerine,
  3. Elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara,
  4. Emanet defterine kaydedilen tutarlara,
  5. Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara,
  6. Elektronik hacizleri bilgilerine,
  7. e-Tebligatlarına,
  8. Vergi ceza ihbarnamelerine,

ulaşabileceklerdir.
Ayrıca;

    İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.