Ticari hayatta, işletmeler “sipariş formu” veya “sipariş mektubu” adı altında düzenledikleri belgeleri imzalayıp kaşeledikten sonra satıcılara göndererek satın alacakları malları talep etmektedirler. Söz konusu formda malı satın alacak olanın bilgileri ile satın alınacak malın cinsi, miktarı, tutarına ve diğer özelliklerine yer verilmektedir. Sipariş formu veya sipariş mektubunun hangi hallerde damga vergisine tabi tutulması gerektiği aşağıda açıklanmıştır.(488 sayılı Yasa mad. 1,2)
Bir kağıdın damga vergisinin konusuna girmesi için;
a) Üzerinde imza veya imza yerine geçen bir işaretin bulunması,
b) Herhangi bir hususu ispat veya belli etmesi,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.